[News]  Conqueror's Path 4
Hi, BossRanClassic
 
Conqueror's Path 4 Start on January 1, 2019
Reward: 10,000 E-Points
 
2 MONTHS CLUB WAR
MONDAY- FRIDAY ( 1 Point )
SATURDAY-SUNDAY ( 2 Point )
 
kung sino pinaka marame points sa BAKBAKAN for 2 MONTHS CLUB WAR
sila maka tanggap ng Reward 10,000 E-Points
 
BOSSRANCLASSIC NON STOP CONQUEROR'S PATH
 
wala na relax 1 month after Conqueror's Path 4
eto ay Non Stop Conqueror's next CP5 agad
 
Conqueror's Path 5 Start on March 1, 2019
Reward: 10,000 E-Points
 
Conqueror's Path 6 Start on May 1,2019
Reward: Php 10,000 Cash Money
 
Rules: No FS OT kapag na huli 1st BAN ACCOUNT
 
Rules: isa lang dapat ang OT Guild pwede mag ALLY ng iba Guild pero isa lang OT
 
Rules: No 2 OT mag ka PT or 1st BAN ACCOUNT ang dalawang OT mag ka PT
 
Rules: NO SAME BADGE kung mag kalaban kayo kung sino gumaya ng BADGE
1st BAN ACCOUNT ang GL ng gumaya
 
Rules: kung meron iba Guild hindi sila mag ka ally tapos sa CLAN WAR hindi nag papatayan
please i VIDEO i REPORT sa GM 1st BAN ACCOUNT
kapag meron na huli hindi nag papatayan kung hindi naman mag ka ally
 
Official Website: www.bossran2017.com
Official Group: https://www.facebook.com/groups/128746694550730/
Official Page: https://www.facebook.com/BossRanClassic2017/
LiveChat: https://www.facebook.com/brc.livechat.7
GM ONLY: https://www.facebook.com/aj.bossranclassic.1